Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Rinske Lautenbach

 
Dochter van 12-au

13 | 1958

Rinske Lautenbach, ook Rennie genaamd, werd geboren te Beetgum op 13 juni 1958. Rinske huwde te Menaldumadeel op 21 december 1979 met Albert Postma, ook Appie genaamd (Beetgumermolen 5 maart 1955).