Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Theunis Lautenbach

 
Zoon van 09m

10 | 1859-1940

Theunis Lautenbach werd geboren te Hardegarijp op 5 oktober 1859 en overleden te Groningen op 16 februari 1940. Hij huwde te Groningen op 29 juli 1886 (1885?) met Geertje Tonkes (Groningen 31 juli 1857, 3 mei 1936).

Theunis woont in Groningen in de Marktstraat nummer 12. Hij treedt regelmatig op als voordrachtskunstenaar en schrijft enige gedichtenbundels (o.a. Berijmd Allerlei) onder de naam Theodorus P. Lautenbach. Theunis is voorzitter van de sociëteit van Handwerkslieden en bestuurslid van verschillende verenigingen. Ook heeft hij lezingen gehouden over de Indiase filosoof Rabindranath Tagore.
Theunis Lautenbach was procuratiehouder en effectenhandelaar.

Op de foto uit 1929 hieronder van de Volksbond tegen drankmisbruik gemaakt te Assen staan v.l.n.r. mevrouw J. Buning-de Vries en mevrouw J. Klok-Kremer. Daar achter de heren G.H.G. Voogd, E.T. Roelofs (voorzitter), Mr. Th. P. Lautenbach (Groningen, lid van het Hoofdbestuur) en H.M.J. Sark, secretaris.Nieuwsblad van het Noorden van 14-11-1959, Dag
Klant was slaaf
Dit vertelde mr. W. A. Offerhaus, Commissaris der Koningin, op het congres van het Genootschap voor Reclame:
„Vroeger was de klant niet altijd koning. Nog kan ik mij herinneren, dat er in het begin van deze eeuw in Groningen één gerenommeerde dameshoedenzaak was.
Het was een deftig gesloten huis, dat het beneden zijn waardigheid geacht zou hebben om ook maar één advertentie te plaatsen.
In het voorjaar en in het najaar ging de eigenares, mevrouw Lautenbach, naar Parijs om met een lading hoeden terug te komen.
Als de verzameling uitgestald was, ontbood zij de Groninger dames bij zich en dan had zij voor ieder een hoed meegebracht. Mevrouw Lautenbach wist met zoveel overtuiging haar keus aan de dames op te dringen, dat niemand in staaf was dit gevaar te keren, en zo liepen alle Groninger dames met de keus van mevrouw Lautenbach op het hoofd, zelfs al liepen zij daarmede voor gek".

Deze dameshoedenzaak was Maison Lautenbach-Tonkes, magazijn van dameshoeden gevestigd Marktstraat 14 Groningen.
Toegangnr. 1972 , inventarisnummer 2005736 Groninger Archieven.
11 mei 1925 KvK & Fabrieken, dossiernr. 5736
No 1260: in gemeenschap van winst & verlies
Tijdstip dat man haar toestemming verleende om als openbare koopvrouw op te treden: bij zijn huwelijk in 1885, zonder bepalingen. Getekend 5 mei 1925.
No. 1513, uittreding door overlijden 3 mei 1936 op 18 mei 1936.
No. 1514, 18 mei 1936, voorzetting bedrijf door Theunis
No. 2772, zaak met ingang van 1 november 1936 opgeheven (Theunis was niet in staat de zaak voort te zetten.