Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Sikke Lautenbach

 
Zoon van 08l

Nageslacht 09t | 1834-1904

Sikke Lautenbach werd geboren te Berlikum op 14 maart 1834 en overleed daar op 26 oktober 1904. Sikke huwde te Menaldumadeel op 22 mei 1861 met Baukje Ynzes de Jong (Boer 20 augustus 1837, Berlikum 25 september 1899). Uit dit huwelijk kwamen zes kinderen.

Sikke zit in 1881 een jaar gevangen in Hoorn omdat hij zijn vrouw had bedreigd met een mes. Niemand van de familie kwam in dat jaar ooit bij hem op bezoek: Hoorn was te ver weg. Toen Sikke terugkwam in Berlikum ging hij eerst naar de herberg voor een 'slokje'.
Sikke Lautenbach was gardenier.

26-9-1877 Sikke Symens Lautenbach, 43 jr. w. Berlikum. gardenier. gedetineerd wegens moedwillige mishandeling (tresoir)

20-1-1883 Sikke Lautenbach, 48 jr. w. Berlikum. gardenier. gedetineerd wegens zich in kennelijken staat van dronkenschap bevinden op den openbaren weg na binnen 6 maanden onherroeplijk te zijn veroordeeld. Uitspraak 27 januari 14 dagen gevangenis … (tresoir)