Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Sijbren Lautenbach

 
Zoon van 09x

10 | 1828-1892

Sijbren Lautenbach werd te Wommels geboren op 24 april 1828 en overleed te Beetgum op 14 mei 1892. Sijbren huwde te Menaldumadeel op 6 juli 1872 met Grietje Franzes Ypma (Dronrijp 2 april 1825, 1 januari 1877).
Sijbren Lautenbach was arbeider.