Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Sijmen Jelles Lautenbach

 
Zoon van 07g

Nageslacht 08l | 1796-1882

Sijmen Jelles Lautenbach werd geboren te Berlikum op 28 mei 1796 en overleed daar op 7 juli 1882. Sijmen huwde te Menaldumadeel op 14 september 1817 met Trijntje Eeltjes Schiphof (Berlikum 8 april 1798, 19 september 1870). Uit dit huwelijk kwamen acht kinderen.

Sijmen woonde in 1840 in Huizinge nummer 57 in Berlikum. Sijmen is in 1832 eigenaar van een perceel bouwland, groot 56 are en 10 ca. kadastraal Berlikum, sectie A, nummer 975. Dit preceel ligt ten zuidoosten van Berlikum aan de Leeuwardervaart. Zijn vrouw Trijntje wordt op 28 mei 1840 gedoopt na openbare belijdenis.
Sijmen Jelles Lautenbach was gardenier en rentenier.