Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Dieuwke Lautenbach

 
Dochter van 08l

09 | 1829-1898

Dieuwke Lautenbach werd te Berlikum geboren op 5 december 1829 en overleed daar op 11 oktober 1898. Dieuwke huwde te Menaldumadeel op 22 mei 1850 met Sjoerd Tjeerds Peterson (Berlikum 4 mei 1822, 22 december 1904).