Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Sijbren Lammerts Lautenbach

 
Zoon van 08o

Nageslacht 09w | 1778-1837

Sijbren Lammerts Lautenbach werd te Menaldum geboren op 19 november 1778 en overleed te Dronrijp 0- 19 juli 1837. Sijbren huwde te Dronrijp op 31 mei 1805 voor de kerk met Antje Sybes Huzinga, overleden te Dronrijp op 23 maart 1811. Antje is afkomstig van Marssum en overlijdt in het kraambed; het dochtertje dat is geboren, krijgt haar voornaam.

Sijbrean huwde te Dronrijp op 21 december 1811 met Jouke Tkes Tkema (Menaldum 6 juli 1776 gedoopt, Dronrijp 5 juli 1837).
Sijbren Lammerts Lautenbach was arbeider.