Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Wapke Willems Lautenbach

 
Dochter van 07k

08 | 1745-1814

Wapke Willems Lautenbach werd gedoopt te Berlikum op 7 maart 1745 en overleed 16 maart 1814 te Dronrijp. Wapke huwde te Dronrijp op 16 mei 1762 voor de kerk met Meile Ages (Dronrijp, 11 maart 1736, overleden in mei 1772).

Wapke huwde te Welsrijp op 9 oktober 1774 voor de kerk met Lieuke Gerbers, afkomstig uit Tzum.

Wapke huwde te Dronrijp 0 30 maart 1783 met Willem Willems (van der Wei) wonende te Dronrijp 1783.