Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Janke Willems Lautenbach

 
Dochter van 07k

Nageslacht 08p | 1749-1813

Janke Willems Lautenbach werd te Dronrijp geboren op 2 oktober 1749 en overleed daar op 29 augustus 1813. Janke huwde te Dronrijp op 3 juli 1768 voor de kerk met Pieter Johannes (Poelstra), gedoopt te Dronrijp op 24 maart 1743, begraven aldaar op 5 december 1785.

Uit dit huwelijk kwam een dochter.

Ruim twee jaar na het overlijden van haar eerste man vindt op 10 februari 1788 de eerste proclamatie plaats van het huwelijk tussen Janke Willems Lautenbach van Dronrijp en Ruurd Pieters te Menaldum. De huwelijksgeboden hebben geen voorgang gehad wegens een door de executeur gerechtelijk gedane verspiering op 16 februari 1788. Precies een maand later trouwt Janke met Jan Klazes.
Janke huwde te Dronrijp op 16 maart 1788 voor de kerk met Jan Klazes Tolsma (Boksum 14 augustus 1756, Dronrijp 1 oktober 1813). Jan Klazes nam in 1811 de naam Tolsma aan.