Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Berber Lautenbach

 
Dochter van 08p

09 | 1784-1857

Berber Lautenbach werd geboren te Dronrijp op 30 augustus 1784 en overleed te Sneek op 11 februari 1857. Berber huwde te Wonseradeel op 4 februari 1815 met Gerben Kappenburg (Sneek 28 maart 1792, 3 september 1832).

In de huwelijksakte wordt Gerben Coppenburg genoemd, maar hij tekent met de naam Kappeborg. Berber wordt daarin aangeuid als Berber Pieters. De overlijdensaktie van Berber vermeldt dat zij 69 jaar oud is geworden.
Berber Lautenbach was arbeidster.