Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Wijbe Willems Lautenbach

 
Zoon van 07k

Nageslacht 08q | 1764-1836

Wijbe Willems Lautenbach werd geboren te Dronrijp op 24 oktober 1764 en overleed daar op 23 mei 1836. Wijbe huwde te Dronrijp op 22 mei 1796 voor de kerk met Akke Dirks Noordenbos (Dronrijp 22 april 1768, 3 juni 1834). Uit dit huwelijk kwamen vijf kinderen.

Een uitgebreide tekst vindt u in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.
Wijbe Willems Lautenbach was gardenier.
Nieuwe verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken. Betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen sedert [...] MDCCXCIII in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen. 1795, Drukker/Uitgever Chalmot, Jacques Alexandre de Kampen, 1778-1797, Leiden, Universiteitsbibliotheek, Signatuur 1006 B 25.