Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Tjitske Wijbes Lautenbach

 
Dochter van 08q

09 | 1798-1855

Tjitske Wijbes Lautenbach werd geboren te Dronrijp op 9 november 1798 en overleed te Jellum op 24 augustus 1855. Tjitske huwde te Menaldumadeel op 5 oktober 1826 met Willem Carel Hollander (Franeker 3 oktober 1788, Jellum 24 november 1862).