Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Willem Wijbes Lautenbach

 
Zoon van 08q

Nageslacht 09y | 1797-1877

Willem Wijbes Lautenbach werd geboren te Dronrijp op 27 maart 1797 en overleed daar op 18 januari 1877. Willem huwde te Menaldumadeel op 21 mei 1820 met Grietje Ędes Rodenhuis (Bayum 15 mei 1798, Dronrijp 17 november 1828).

Willem huwde te Menaldumadeel op 8 augustus 1832 met Antje Heerkes Nijdam (Dronrijp 5 april 1808, 22 juli 1837). Uit dit huwelijk kwamen twee kinderen.

Willem huwde te Menaldumadeel op 11 augustus 1841 met Grietje Jans Jorna (Marssum 11 oktober 1783, Dronrijp 7 februari 1842).

Willem huwde te Menaldumadeel op 24 april 1847 met Tjamke Harkes Tękema (Groningen 24 oktober 1815, Dronrijp 20 december 1878). Uit dit huwelijk kwamen twee kinderen.
Willem Wijbes Lautenbach was boerenknecht, arbeider, gardenier, doodgraver en arbeider.