Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Dirk Wijbes Lautenbach

 
Zoon van 08q

Nageslacht 09z | 1800-1875

Dirk Wijbes Lautenbach werd geboren te Dronrijp op 16 december 1800 en overleed te Schingen op 3 oktober 1875. Dirk huwde te Menaldumadeel op 12 augustus 1835 met Jetske Hessels Kooi (Menaldum 25 februari 1799, Schingen 31 augustus 1873). Uit dit huwelijk kwamen vier kinderen.
Dirk Wijbes Lautenbach was boerenknecht en landbouwer.