Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Hessel Lautenbach

 
Zoon van 09z

10 | 1841-1921

Hessel Lautenbach werd geboren te Slappeterp op 21 augustus 1841 en overleed te Arum op 30 december 1921. Hessel huwde te Menaldumadeel op 20 juni 1878 met Sijtske Benjamins Brouwer (Vrouwenparochie 5 februari 1836, Arum 8 maart 1922).

Bij de loting voor de Nationale Militie in 1860 in Barradeel loot Hessel nummer 76; hij wordt vrijgesteld 'uit hoofde van broederdienst en gebrek aan lengte'.
Hessel Lautenbach was boerenleerling en landbouwer.