Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Dirk Cornelis Lautenbach

 
Zoon van 06c

Nageslacht 07d | 1739-1809

Dirk Cornelis Lautenbach werd gedoopt te Harlingen op 22 september 1739 en overleed daar op 1 juni 1809. Hij huwde te harlingen op 20 mei 1764 met Aafke Harmens (overleden voor 1783). Uit dit huwelijk kwamen vier kinderen.

Zijn zwager was Cornelis Coenraads Bontekoe.
Dirk Cornelis Lautenbach was meester-schoenmaker.

U vindt een uitgebreide beschrijving in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.In april 1778 hield hij zich blijkbaar niet aan zijn leest. hij verzielde in smikkelhandel door Duitsers uit Munsterland. Werd naar gevangenis in Leewuarden overgebracht en veroordeeld tot twee jaar verbanning uit Friesland (milde straf voor die tijd).
In hetzelfde jaar nogeens in aanraking met justitie omda thij zijn zuster Wytske helpt om van haar man af te komen door hem naar Oost-Indië te laten afvoeren. In juli 1778 wordt hij in deze kwestie veroordeeld tot wee jaar verbanning buiten Freisland.
Zeker is dat Dirk daarna enige tijd doorbrengt op Terschelling dat in die tijd behoorde tot Noord-Holland.
Onduidelijk is of hij tweemaal een periode van twee jaar buiten Friesland heeft moeten doorbrengen.