Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Akke Lautenbach

 
Dochter van 09-aa

10 | 1850-1910

Akke Lautenbach werd geboren te Dronrijp op 22 september 1850 en overleed te Schingen op 2 januari 1910. Akke huwde te Menaldumadeel op 19 november 1874 met be Braaksma (Marssum 9 augustus 1845, Dronrijp 28 mei 1906).
Akke Lautenbach was dienstmeid en huishoudster.