Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Bregtje Lautenbach

 
Dochter van 07f

08 | 1785-1871

Bregtje Lautenbach werd te Berlikum geboren op 17 augustus 1785 en overleed te Frederiksoord op 15 februari 1871. Bregtje huwde te Franeker op 31 januari 1813 met Ouwe Gerbens Zwart (circa 1787, overleden voor 8 oktober 1815).

Bregtje huwde te Franeker op 8 oktober 1815 met Sikke Hessels Hoekstra (Tzum 22 april 1775, Frederiksoord 9 juni 1836).

Bregtje huwde te Vledder op 18 oktober 1839 met Willem van der Boor (Delft 27 augustus 1786, Frederiksoord 28 november 1842).