Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Cornelis Horatius Lautenbach

 
Zoon van 06d

Nageslacht 07j | 1759-1813

Cornelis Horatius Lautenbach, ook Krelis genaamd, werd geboren te Berlikum op 11 juni 1759 en overleed daar op 7 juli 1813. Cornelis huwde te Dronrijp op 14 september 1811 met Neeltje Pieters Peterson (Berlikum 21 mei 1772, 17 oktober 1828). Uit dit huwelijk kwam een zoon.

Wanneer in 1786 het vrijkorps door het dorp marcheert, is de 27 jarige Cornelis van de partij. Hij voelt zich aangetrokken door de patriotse beweging.

Een uitgebreide tekst vindt u in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.
Cornelis Horatius Lautenbach was gardenier, hofker en arbeider.