Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Geertje Lautenbach

 
Dochter van 07a

Nageslacht 08a | 1742-1825

Geertje Lautenbach, ook Gertje genaamd, werd gedoopt te Warga op 25 maart 1742 en overleed te Veenwouden op 21 mei 1825. Geertje ontertrouwd te Bergum op 25 juni 1758 voor de kerk met Eebele Wijbes (overleden voor 1825). Uit dit huwelijk kwam een kind.

Gertje werd gedoopt op 25 maart 1742, Paasdag. De overlijdensakte vermeldt: 'overleden 21 mei 1825 om 10 uur te Veenwouden in het huis nr 73, gealimenteerd weduwe, nalatende 4 kinderen'.
Aangifte van diefstal door Ebele Wybes, oud 26 à 27 jaar, huisman aan de kant van Veenwouden onder Bergum, doopsgezind; verklaart dat hij ongeveer 3 weken geleden uit zijn kabinet een gouden ring miste en kort geleden nog andere sieraden; hij verdenkt Kanke alias Jantje Jans, wonende onder Veenwouden; één van de gestolen voorwerpen is teruggevonden in de Bank van lening in de Heerestraat (te Leeuwarden)- verklaring van Gertje Lautenbach, 21 jaar, vrouw van Ebele Wybes.