Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Pietje Feddriks Lautenbach

 
Dochter van 08h

09 | 1807-1837

Pietje Feddriks Lautenbach werd geboren te Berlikum op 4 december 1807 en overleed te Beetgum op 22 december 1837. Pietje huwde te Menaldumadeel op 23 april 1834 met Sieds Sjoerds Koopal (Geetgum 13 oktober 1804, 29 december 1839).

Pietje overleed drie dagen na de geboorte van hun zoontje Feddrik Koopal in haar kraambed.

Een uitgebreide tekst vindt u in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.
Pietje Feddriks Lautenbach was boerin.