Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Willem Jacobus Lautenbach

 
Zoon van 07e

Nageslacht 08i | 1782-1852

Willem Jacobus Lautenbach werd geboren te Berlikum op 18 mei 1782 en overleed daar op 14 juli 1852. Willem huwde te Dronrijp op 8 juni 1811 met Maartje Fimmerts de Groot, ook Maartje Remmers genaamd (Stavoren 27 januari 1788, 16 mei 1827). Uit dit huwelijk kwamen vier zoons.

Een uitgebreide tekst vindt u in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.
Willem Jacobus Lautenbach was schipper en meester kleermaker.