Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Reimer Lautenbach

 
Zoon van 08i

09 | 1815-1834-na

Reimer Lautenbach werd geboren te Berlikum op 9 april 1815 en is overleden na 1834.
Zie familieblad 45, december 2010.
Bij de loting voor de dienstplicht in 1834 wordt hij met nummer 16 in Hindeloopen uitgeloot. Hij krijgt aanbod om van nummer te wisselen en gaat daar op in. Waarschijnlijk heeft hij zijn toekomstplannen in Hindeloopen niet hoog ingeschat.
Reimer en zijn vader Willem gaan in april 1934 naar Koudum naar notaris Gosuinus Keuchenius, neef van zijn moeder. Het nummerwisselen gebeurt met Broer Uilkes de Vreze, varensgezet te Hindeloopen met nummer 6. Zijn moeder Jel Kool Fekkes, winkelierste in Hindeloopen vertegenwoordigt hem.
Reimer krijgt 450 guldens toegezegd. De eerste 150 guldens zal hij krijgen nadat hij is goedgekeurd voor de dienstplicht en in dienst is getreden. De rest zal worden betaald, zodara Reimer (of zijn rechtverkrijgende) daarom vraagt. Jaarlijkse rente is 4%.
Jel Kool Fekkes heeft borg moeten zoeken voor de 450 guldens Dat is koopman Tonis Franzes de Jong te Hindeloopen die op zijn beurt borg wil door panden van Jel Kool Fekkes als onderpand. Het zijn de kadastrale perscelen Hindeloopen, sectie A, nummer 182 (huis met likhuis en erf) aan de Zijlroede en de helft in nummer 114 (huis met koestal en erf) op de Nieuwstad.