Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Feddrik Lautenbach

 
Zoon van 08i

09 | 1818-1864

Feddrik Lautenbach, ook Freerk genaamd, werd geboren te Berlikum op 13 mei 1818 en overleed te Tzummarum op 17 mei 1864. Feddrik huwde te Barradeel op 6 april 1850 met Neeltje Doekles Ypma (Itens 13 maart 1803, Tzummarum 25 oktober 1874).

Feddrik wordt uitgeloot voor de Nationale Militie, nadat hij nummer 59 heeft getrokken.

Een uitgebreide tekst vindt u in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.
Feddrik Lautenbach was boerenknecht en beurtschipper.