Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Hendrik Hendriks Lautenbach

 
Zoon van 08j

09 | 1808-1871

Hendrik Hendriks Lautenbach werd geboren te Twijzel op 28 augustus 1808 en overleed te Workum op 26 maart 1871. Hendrik huwde te Workum op 1 februari 1835 met Foekje Jans Steensma (Workum 29 oktober 1806, 19 januari 1884).

Bij zijn huwelijk wordt een akte van bekendheid opgemaakt omdat van Hendrik geen doopbewijs kan worden aangeleverd. Als reden daarvoor vermeldt de akte: 'De verzoeker niet in staat is eenige andere geboortebewijzen dan op getuigenis te kunnen bekomen, dat hij in geene doopboeken of geboorteregisters is aangetekend als welke ter plaatse van bvoengenoemde persoon op de tijd zijner geboorte niet zijn aangehouden.'

De huwelijkse bijlagen vermelden: ónbepaald verlofganger der eerste Afdeeling eerste Bataillon en zesde Compagnie Vriesche schutterij, wonende te Workum. Zijn signalament bij de loting voor de Nationale Militie in 1834 luidt: lengte 1.75 meter; aangezicht: lang; voorhoofd: breed; ogen: groot en blauw; neus: ordinair; wenkbrauwen: blond.
Hendrik Hendriks Lautenbach was koperslagersnecht en koperslager.