Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Jelle Horatius Lautenbach

 
Zoon van 08k

09 | 1825-1896

Jelle Horatius Lautenbach werd geboren te Berlikum op 7 april 1825 en overleed daar op 5 november 1896. Jelle huwde te Menaldumadeel op 11 juni 1863 met Tettje Leenderts van den Akker (Berlikum 1 maart 1824, 6 december 1884).

De successie memorie vermeld zijn nalatenschap. Een uitgebreide tekst vindt u in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.
Jelle Horatius Lautenbach was arbeider en gardenier.