Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Lysbeth Sijbrens Lautenbach

 
Dochter van 08r

09 | 1815-1893

Lysbeth Sijbrens Lautenbach werd geboren te Berlikum op 1 september 1815 en overleed daar op 13 januari 1893. Lysbeth huwde te Menaldumadeel op 18 mei 1842 met Jitze Alberts Alberda (Dronrijp 11 april 1806, Berlikum 20 december 1885).
Lysbeth Sijbrens Lautenbach was dienstmeid.