Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Uilke Lautenbach

 
Zoon van 08i

Nageslacht 09n | 1821-1871

Uilke Lautenbach werd geboren te Berlikum op 29 oktober 1821 en overleed te Tzummarum op 5 oktober 1871. Uilke huwde te Barradeel op 7 mei 1853 met Antje Sijdses Boersma (Tzummarum 30 maart 1817, Franeker 28 augustus 1886). Uit dit huwelijk kwamen vier kinderen.

Uilke heeft de naam enorm sterk te zijn. Zijn bijnaam is 'grutte Ulke'. Zo kan hij met twee volle melkbussen in elke hand nog rustig een stukje wandelen.

Een uitgebreide tekst vindt u in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.
Uilke Lautenbach was arbeider.