Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Klaas Hendrik Lautenbach

 
Zoon van 08j

Nageslacht 09o | 1804-1848

Klaas Hendrik Lautenbach werd geboren te De Kooten op 5 december 1804 en overleed te Leeuwarden op 3 april 1848. Klaas huwde te Leeuwarden op 29 november 1829 met Elisabeth van Meerloo, ook Meerlo genaamd (Leeuwarden 8 mei 1807 en overleden na 1857). Uit dit huwelijk kwamen negen kinderen.

Klaas signalement bij de loting voor de Nationale Militie in 1829 luidt: lengte: 1 el 750 st.; gezicht: ovaal; voorhoofd: plat; ogen: bruin; neus: ordinair; mond: ordinair; kin: rond; wenkbrauwen: donkerbruin.

Een uitgebreide tekst vindt u in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.
Klaas Hendrik Lautenbach was koperslager.

Na overlijden van Klaas Hendrik werden Elizabeth, Johannes, Hendrik, Anne en Wybe gedetineerd in Veenhuizen, wegens bedelarij.