Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Anne Lautenbach

 
Zoon van 09o

10 | 1844-?

Anne Lautenbach werd geboren te Leeuwarden op 10 mei 1844.

Gedetineerd Anne Lautenbach, w. Leeuwarden. mattemaker. wegens bedelarij (tresoir)