Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Lijsbert Lautenbach

 
Dochter van 09-ab

10 | 1833-1857

Lijsbert Lautenbach werd te Berlikum geboren op 23 februari 1833 en overleed te Minnertsga op 29 januari 1857. Lijsbert huwde te Menaldumadeel op 28 juli 1852 met Sjoerd Minderts Zwart (Leeuwarden 1 februari 1831, Minnertsga 5 maart 1896).