Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Sijbrichje Lautenbach

 
Dochter van 09-ab

10 | 1851-1907

Sijbrichje Lautenbach werd te Berlikum geboren op 20 maart 1851 en overleed te Bolsward op 19 september 1907. Sijbrichje huwde te Bolsward op 16 juni 1875 met Hendrik Kramer (Marssum 4 maart 1852, Bolsward 5 juni 1929).