Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Sybrichje Lautenbach

 
Dochter van 09-ac

10 | 1849-1915

Sybrichje Lautenbach werd geboren te Berlikum op 13 april 1849 en overleed daar op 8 april 1915. Sybrichje huwde te Menaldumadeel op 29 mei 1873 met Jan Dirks Stienstra (Berlikum 29 november 1846, 17 augustus 1913).