Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Anne Sijbrens Lautenbach

 
Zoon van 08r

Nageslacht 09-ad | 1803-1848

Anne Sijbrens Lautenbach werd te Berlikum geboren op 20 november 1803 en overleed daar op 21 maart 1848. Anne huwde te Menaldumadeel op 2 juni 1830 met Dirkje Tjallings Lantinga (Minnertsga 14 oktober 1800, Berlikum 3 juli 1834).

Anne huwde te Menaldumadeel op 24 juni 1835 met Lieuwkje Sikkes Brouwer (Tzum 9 november 1809, Berlikum 28 augustus 1885). Uit dit huwelijk kwamen zes kinderen.

Een uitgebreide tekst vindt u in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.
Anne Sijbrens Lautenbach was gardenier en schipper.