Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Janke Lautenbach

 
Dochter van 09-ae

10 | 1848-1932

Janke Lautenbach werd geboren te Berlikum op 13 augustus 1848 en overleed daar op 13 april 1932. Janke huwde te Menaldumadeel op 21 mei 1874 met Eedse Jelles de Boer (Berlikum 16 februari 1843, 6 december 1881).