Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Wijbe Harmens Lautenbach

 
Zoon van 08g

Nageslacht 09h | 1794-1874

Wijbe Harmens Lautenbach werd geboren te Noorderdrachten op 26 februari 1794 en overleden te Boornbergum op 3 januari 1874. Hij huwde te Utingeradeel op 3 mei 1823 met Dieuwke Murks de Zee (Oldeboorn 8 oktober 1797, Beetsterzwaag 16 december 1834). Uit dit huwelijk kwamen zes kinderen.

Het signalement van Wijbe bij de loting voor de Nationale Militie van 21 maart 1823 staat: 'lengte 1 el, 615 st; aangezicht: rond; voorhoofd: breed; ogen: blauw; mond: groot; kin: rond; haar: blond; wenkbrauwen: blond; merkbare tekenen: een weinig pokdalig'.

De geboortedatum van Dieuwke wordt bij haar huwelijk in een 'Akte van kennelijkheid' bevestigd. Dit gebeurde vaker wanner iemands geboorte niet uit een doopboek kon worden vastgesteld. Meestal betrof het Doopsgezinden, waarbij een dergelijk bewijs immers niet aanwezig was.

Wijbe trouwde te Opsterland op 16 juli 1835 met Grietje Alberts Leerstra (Hemrik 11 april 1812, Boornbergum 27 november 1885). Uit dit huwelijk kwamen zeven kinderen.
Wijbe Harmens Lautenbach was arbeider, bakkersknecht en bakker.