Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Harmen Dirks Lautenbach

 
Zoon van 07d

Nageslacht 08g | 1767-1833

Harmen Dirks Lautenbach werd gedoopt te Harlingen op 24 februari 1767 en is overleden te Drachten op 5 mei 1833. Hij huwde te Drachten op 13 mei 1792 voor de kerk met Rinske Wijbes (Drachten circa 1771, Drachten 29 mei 1810). Uit dit huwelijk kamen zeven kinderen.

Op 10 maart 1811 trouwde Harmen voor d ekerk met Hinke Arends van Veen (Drachten rond 1779, Harkema-Opeinde 23 april 1852). Uit dit huwelijk kwamen vijf kinderen.

In maart 1797 doet Harmen het verzoek aan het Provinciaal Bestuur van Friesland om het verbod op zijn tap- en winkelnering op te heffen. Dit verbod is hem opgelegd nadat er Oranjevriendelijke kreten waren geuit, ten zijnen huize, op het buitenste Vallaat onder Drachten.
Harmen Dirks Lautenbach was bakker, sluiswachter en huisman.