Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Aafke Harmens Lautenbach

 
Dochter van 08g

09 | 1799-1878

Aafke Harmens Lautenbach werd 5 maart 1799 gedoopt te Drachten en daar overleden op 22 april 1878. Aafke overleed ongehuwd. Ze heeft bij testament van 3 december 1840 haar zuster Wijtske tot haar enige ergenaam aangewezen. Op de dag van haar overlijden heeft zij bij testament haar twee andere nog levende zusters, Geeltje en Baukje ieder 200 gelegateerd. De nalatenschap heeft een positief saldo van 150,67 en een half. De uitvorder van het testament, Hendrik Jans Nijhof, die getrouwd is met zus Wijtske, heeft het positieve saldo moeten verdelen over de zussen Geeltje en Baukje, terwijl er voor zijn vrouw, zus Wijtske, niet meer overbleef.