Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Jitske Wijbes Lautenbach

 
Dochter van 08d

09 | 1806-1835

Jitske Wijbes Lautenbach werd geboren te Bergum op 2 januari 1806 en is overleden te Kollum op 1 mei 1835. Jitske huwde te Tietjerksteradeel op 30 juni 1827 met Taeke Hendriks Ytsma (Oostermeer 26 december 1804, Gerkesklooster 5 maart 1886). Bij het overlijden van Taeke in 1886 is zijn huwelijk met Jitske Wijbes Lautenbach bij de betrokkenen blijkbaar in de vergetelheid geraakt: zijn wordt in zijn overlijdensakte niet genoemd.
Jitske Wijbes Lautenbach was boerin.