Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Dirk Lautenbach

 
Zoon van 08f

Nageslacht 09f | 1792-1845

Dirk Lautenbach werd te Harlingen geboren op 18 september 1792 en daar overleden op 15 november 1845. Dirk trouwde te Harlingen op 3 november 1816 met Alegonda Merkelbach (Harlingen 29 november 1797, 27 augustus 1877) ook Alegonda genaamd. Uit dit huwelijk kwamen elf kinderen.

Dirk koopt het pand op Groote Breedeplaats 13 op 3 juni 1816 van Hendrik Poort, meester-broodbakker, voor achttienhonderd gulden en twintig stuivers.

In 1833 stopt Dirk met zijn werk als bakker. Hij verkoopt de bakkerij en koopt het naastliggende pand, Groote Breedeplaats 11. Dit pand behoorde tot de dan onverdeelde boedel van de ouders van Dirk.
Dirk Lautenbach was meester-bakker, koopman, marktmeester en winkelier van beroep.

Een uitgebreide tekst vindt u in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.