Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Jacobus Lautenbach

 
_

Nageslacht 01a | 1537/38-1611

Jacobus Lautenbach (Jacob) werd in 1537 of 1538 geboren en is overleden te Leeuwarden op 17 maart 1611.

Hij was gehuwd met Engeltje Willems Klotz (circa 1538 - 7 maart 1604 te Leeuwarden). Uit dit huwelijk kwamen vier kinderen.

Hij is waarschijnlijk in Duitsland geboren en komt in oktober 1584 in Leeuwarden wonen.


Moeder van Jacobus is mogelijk Willemtien Hasens, geboren in 1518 - Duyren (Dren) (D) en overleden op 26 augustus 1604 - Leeuwarden.
Waarschijnlijk komt hij in maart/april 1580 tezamen met Willem Lodewijk vanuit Arnhem in Leeuwarden aan. De komst van Willem Lodewijk aan het hoofd van de ruiterij (het Nassausche) had te maken met het verraad van Rennenberg in Groningen.
Begin mei 1580 trok het Nassausche met andere troepen naar de stad Groningen om te helpen bij de belegering. De troepenmacht bestond uit 54 vendels en 1200 paarden. Deze aktie bleef zonder resultaat: Groningen bleef nog jaren in Spaanse handen.
Om positie van de vijand in Groningen zoveel mogelijk te ondermijnen, trachtte Willem Lodewijk zoveel mogelijk schansen in Groningerland bezet te houden. Met wisselend succes.
Zo wisten de Staatse troepen de schans Oterdum bij Delfzijl bezet te houden zodoende controle op het scheepverkeer op de Eems. Daarnaast hadden ze regelmatig de schans De Opslag bij Kommerzijl in handen alsook de schand Niezijl bij Enumatil. Daarmee kon de verbinding over water naar zee voor de stad Groningen worden afgesloten.
Jacobus bezocht deze schansen als monstercommissaris.
Jacob was monstercommissaris en gerechtsholt van het Friese-Nassause Regiment.

Hij had banden met de graven van Nassau die op Dillenburg wonen. Vooral met Willem Lodewijk.

Hij had rechten gestudeerd en beleed het Luthers geloof. In 1592 is Jacob onderwerp van een hevig conflict tussen Willem Lodewijk en Gedeputeerde Staten van Friesland. Ondermeer over ketterij: het socianisme (Faustus Socinus, 1539-1604).

In 1605 verliet Jacob Leeuwarden en ging hij naar Ameland (toen een vrijplaats).
Van hem is het wapen van Lautenbach afkomstig.

Over het plaatje hieronder: In het jaar 1589 worden er negen personen ingeschreven in het 'Burgerboek' van de stad Leeuwarden. Als zevende persoon is hier Jacob van Luijtenbach ingeschreven.

U vindt een uitgebreide beschrijving in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.