Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Arend Harmens Lautenbach

 
Zoon van 08g

Nageslacht 09l | 1815-1866

Arend Harmens Lautenbach werd te Drachten geboren op 25 december 1815 en overleed te Bergum op 10 januari 1866. Arend huwde te Tietjerksteradeel op 10 juni 1843 met Sjoukje Ridzerts Admiraal (Bergum 21 januari 1820, 23 maart 1889). Uit dit huwelijk kwam een zoon.
Arend Harmens Lautenbach was bakkersknecht en arbeider van beroep.