Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Jacobus Lautenbach

 
Zoon van 03b

Nageslacht 04c | 1632-1704

Jacobus Lautenbach werd te Goutum in 1632 geboren en overleden te Jelsum op 11 mei 1704. Hij huwde te Jelsum op 18 augustus 1667 voor de kerk met zijn nicht Aurelia Lautenbach (Auckien) gedoopt te Leeuwarden op 25 maart 1631 en overleden te Oudeschoot 1711. Uit dit huwelijk kwamen vier kinderen.

Jacobus was predikant. Hij werd 3 februari 1653 ingeschreven als student filosofie aan de Universiteit te Franeker en verlaat de universiteit in 1657.

Daarnaast was Jacobus in 1700 eigenaar van de sate ten oosten van Finkum, groot 39 pondematen. Waarschijnlijk gerfd van zijn vader.

Had net als zijn vader lijfspreuk: Mediis Tranquillis in undis
ofwel Rustig midden in de deining.


U vindt een uitgebreide beschrijving in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.