Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Kornelis Harmens Lautenbach

 
Zoon van 08g

Nageslacht 09i | 1796-1858

Kornelis Harmens Lautenbach (ook Cornelis genoemd) werd te Drachten geboren op 19 september 1796 en is overleden te Bergum op 4 juni 1858. Hij huwde te Tietjerksteradeel op 28 juni 1828 met Sijtske Jans van der Meulen (Bergum 3 april 1793, 24 februari 1829).

Kornelis trouwde te Tietjerksteradeel op 23 september 1830 met zijn oomzegster Trijntje Johannes Smits (Oudega 30 juli 1811, Bergum 15 januari 1844). Uit dit huwelijk kwamen acht kinderen.

Kornelis trouwde te Tietjerksteradeel op 30 april 1851 met Henderina Jelles Nijsloot (Leeuwarden 22 januari 1812, Bergum 19 mei 1884). Uit dit huwelijk kwamen twee kinderen. In totaal had Kornelis tien kinderen.
Kornelis Harmens Lautenbach was bakkersknecht en bakker.

Het formulier bij de loting voor de Nationale Militie vermeldt als signalement van Kornelis: aangezicht: ovaal; voorhoofd: rond; ogen: blauw; neus: klein; kin: gewoon en wenkbrauwen: blond.

Een uitgebreide tekst vindt u in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.