Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Klaas Lautenbach

 
Zoon van 08n

Nageslacht 09v | 1818-1903

Klaas Lautenbach werd te Berlikum geboren op 7 oktober 1818 en daar overleden op 29 april 1903. Klaas is getrouwd te Menaldumadeel op 17 mei 1843 met Anna Ebbings Kiestra (Sexbierum, 22 augustus 1819, Berlikum 15 juli 1860). Uit dit huwelijk kwamen zeven kinderen.

Klaas huwde te Menaldumadeel op 23 juli 1868 met Trijntje Dirks Koopmans (Beetgum, 11 februari 1820, Berlikum 26 januari 1893).
Klaas Lautenbach was gardenier, kooltjer en landbouwer. Hij verbouwde diverse koolsoorten, vandaar de naam kooltjer. Klaas is in berlikum dan ook een man van aanzien. Door zijn tweede huwelijk in 1869 krijgt Klaas er twee stiefzoons bij. Deze stiefzoons zijn de grondleggers van de zuivelfabriek in Berlikum in 1889.

Klaas zal van zijn vader Tke Klazes Lautenbach de tussen 1825 en 1829 gemaakte stamboom hebben gerfd.

Een uitgebreide tekst vindt u in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.