Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Horatius Jelles Lautenbach

 
Zoon van 07g

Nageslacht 08k | 1785-1847

Horatius Jelles Lautenbach werd geboren te Berlikum op 21 maart 1785 en overleden aldaar op 28 december 1847. Hij trouwde te Berlikum op 9 april 1809 voor de kerk met Aaltje Keimpes die 9 december 1809 te Berlikum overleed. Uit dit huwelijk kwam een doodgeboren kind.

Op 22 mei 1813 trouwde hij met Geertje Pieters Runia (arbeidster) geboren op 21 maart 1784 en overleden aldaar op 1 april 1815. Uit dit huwelijk kwam een dochter die enige dagen na haar moeder overleed.

Beide vrouwen sterven in het kraambed.

Op 23 maart 1816 trouwde hij met Minke Jans Hoekstra, naaister, geboren te Ried op 29 april 1790 en overleden te Berlikum op 26 juni 1826. Uit dit huwelijk kwamen vijf kinderen.

Horatius Jelles Lautenbach is schipper, gardenier en arbeider.