Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Anna Lautenbach

 
Dochter van 03c

04 | 1626-1717

Anna Lautenbach werd ook genaamd: Johanna, Ancke en Antje. Ze werd te Leeuwarden gedoopt op 11 oktober 1626 en overleed te Sloten op 12 maart 1717.

Anna bleef ongehuwd en komt in 1668 inwonen bij haar zuster Aurelia en haar man Jacobus Lautenbach. Als haar zwager en neef Jacobus in 1704 overlijdt, gaan Anna en haar zuster Aurelia van Jelsum naar Oudeschoot waar ze gaan inwonen bij een dochter van Aurelia, ook Anna Lautenbach geheten.
Een uitgebreide tekst vindt u in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.