Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Henricus Lautenbach

 
Zoon van 03b

Nageslacht 04a | 1621-1665

Henricus Lautenbach werd ook Hendrick genoemd. Hij werd gedoopt te Hempens op 17 augustus 1621 en overleed te Jelsum in oktober 1665. Henricus is ondertrouwd te Leeuwarden op 22 december 1649 voor de kerk met Petronella Lamberti van den Bos ook Pyronella genaamd. Uit dit huwelijk kwamen twee kinderen.

Op 19 juli 1641 wordt hij ingeschreven aan de Franeker Universiteit. In het 'Album Stuiosorum Academiae Franekerensis'staat zijn inschrijving als: Henricus Lautenbach, Goutumensis Frisus, philosophiae.

In de jaren 1664 en 1665 woedt er een pestepidemie in Nederland, er sterven zo'n 65.000 mensen aan de ziekte. In zijn functie van predikant bezoekt Henricus pestlijders waarvoor zijn pastorale hulp is ingeroepen. Daarbij raakt Henricus ook zelf besmet, evenals zijn beide dochters Geertje en Janke (13 en 11 jaar).
Henricus Lautenbach was predikant.

Op het plaatje hieronder ziet u het titelblad van het door Henricus Lautenbach in 1665 geschreven boek.

Een uitgebreide tekst vindt u in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.