Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Jacobus Sijbrens Lautenbach

 
Zoon van 08r

Nageslacht 09-ab | 1800-1878

Jacobus Sijbrens Lautenbach werd geboren te Berlikum op 26 januari 1800 en aldaar overleden op 3 februari 1878. Hij huwde te Menaldumadeel op 28 mei 1828 met Ottje Tjallings Lantinga (Minnertsga 19 maart 1803 - Berlikum op 23 januari 1837). Ze kregen drie kinderen.

Op 25 maart 1847 trouwde hij met Saakje Jochums Bakker (1819-1881). Uit dit huwelijk kwamen vier kinderen.

U vindt een uitgebreide beschrijving in het boek: Lautenbach - vier eeuwen familiegeschiedenis.