Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Hendrik Cornelis Lautenbach

 
Zoon van 08e

Nageslacht 09c | 1790-1877

Hendrik Cornelis Lautenbach werd geboren te Sint Annaparochie op 17 augustus 1790 en overleed te Sint Jacobiparochie op 20 september 1877.

Hendrik huwde te Het Bildt op 11 mei 1817 met Fokeltje Beerends Krotje (Sint Annaparochie 28 maart 1795 - 4 september 1873). Uit dit huwelijk kwamen drie kinderen.

Bij loting voor de Nationale Militie krijgt Hendrik lotnummer 982 waarmee hij is vrijgesteld van dienst. Zijn signalement luidt dan: lengte 5 el 28; aangezicht: langwerpig; voorhoofd: smal; ogen: blauw; neus: lang; mond: ?; kin: rond; haar en wenkbrauwen: lichtbruin.
Hij behoorde tot de lotelingen van lichting 1810 in Sint Annaparochie. Hij werd 9 oktober 1812 fuselier van een reservecompagnie en op 14 juli 1813 vertrok hij naar het 96e regiment infanterie, 2e bataljon in Mayence (Frankrijk). Was dus in het leger van Napoleon.
Hendrik Cornelis Lautenbach was gardenier, schipper en werkman.